Pogoji uporabe

Za nas je vsak klient pomemben. Zato je naša najvišja prioriteta, da vam ponudimo vrhunsko storitev v vseh aspektih vašega bivanja.

Pogoji uporabe

Hvala, ker ste obiskali stran Hoteli Metropol d.o.o. To stran in vse strani, ki jih ona vsebuje (skupaj, “stran” ali “spletna stran”) daje na voljo družba Hoteli Metropol d.o.o. in/ali njegove podružnice oziroma povezana podjetja (“HM”, “Hoteli Metropol”, “mi”, “nas”, “naše”). Z uporabo te spletne strani sprejemate pogoje uporabe. Če ne sprejemate pogojev, ne uporabljajte te spletne strani. Od časa do časa lahko Hoteli Metropol d.o.o. spremen Izjavo o zasebnosti in Sporazum o uporabi, ki zadevata to spletno stranic, na osnovi morebitnih sprememb naše spletne strani in izkušenj naših uporabnikov. Če imate vprašanja v zvezi z našo stranjo, s pravili o zasebnosti ali s sporazumom o uporabi, vas prosimo, da nam pošljete e-sporočilo na naslov info@remisens.com.

Sporazum o uporabi

Omejitve uporabe

Hoteli Metropol d.o.o. odobrava neomejeno, neprenosljivo pravico do dostopa in uporabe naše spletne strani v nekomercialne namene. Vsaka nepooblaščena uporaba te spletne strani ima za samodejno posledico prekinitev te pravice. Te pogoje lahko posodobimo ali spremenimo brez predhodnega obvestila. Če nadaljujete z uporabo te spletne strani potem, ko objavimo spremembe pogojev, to pomeni, da soglašate s spremenjenimi pogoji. Če zakon ne zahteva drugače, stopijo vse spremembe pogojev v veljavnost takoj po objavi na naši spletni strani.

Uporaba strani

Dostop na stran in do podatkov, ki jih vsebuje, je podvržen navedenim pogojem in pravilom. Vsaka uporaba te spletne strani po prevzemu začetne strani se bo smatrala kot privolitev v naslednje pravne pogoje:

  1. Vsebine te strani so dostopne samo osebam, ki lahko sklenejo pravno zavezujočo pogodbo po veljavnem , kart pomeni, da niso dostopne mladoletnim osebam. Z uporabo te strani izjavljate, da imate dovolj let starosti za uporabo te strani in za sklepanje pravno zavezujočih odnosov za obveznosti, ki lahko nastanejo z uporabo te strani. Prav tako jamčite, da ste pravno pooblaščeni za opravljanje rezervacij potovanj in/ali nakup za sebe ali za druge osebe, v katerih imenu ste pooblaščeni za delovanje.
  2. Ta stran je namenjena izključno vaši osebni uporabi. Komercialna uporaba te strani je strogo prepovedana, razen v primeru predhodne pisne odobritve s strani Hoteli Metropol d.o.o.. Soglašate, da ne boste uporabljali te spletne strani za pošiljanje verižnih pisem, neželene pošte (junk in spamming), propagando (komercialno ali nekomercialno) ali masovno komunikacijo katere koli vrste, vključno, ali brez omejitve na, skupne maile kateri koli osebi, ki ni dala izrecnega dovoljenja, da se jo vključi na tak seznam. Razen tega oglašate, da ne boste kreirali hypertext povezav s katere koli strani, ki jo kontrolirate vi ali nekdo drug na to stran brez izrecne pisne odobritve s strani Hoteli Metropol d.o.o., prav tako soglašate, da se ne boste pretvarjali, da ste neka druga oseba ali predstavnik katerega koli subjekta, resničnega ali fiktivnega, vključno z zaposlenimi ali agente Hoteli Metropol d.o.o. ali katere koli tretje strani, ki nudi storitve v zvezi s to stranjo.
  3. Soglašate, da ne boste uporabljali robotov, spiderjev, drugih samodejnih priprav ali ročnih procesov, de bi nadzirali ali kopirali stran ali katero koli vsebino ali informacijo, ki ju ta vsebuje, razen, če predhodno pridobite našo izrecno pisno odobritev. Soglašate, da ne boste na kakršen koli način vplivali ali poskušali vplivati na pravilno delovanje strani.
  4. Soglašate da Hoteli Metropol d.o.o. in/ali tej strani ne boste posredovali: (i) kakršnih koli računalniških virusov, črvov, časovnih bomb in/ali drugih programskih rutin, katerih namen je, da uničijo, škodljivo vplivajo, prekinejo ali odtujijo kateri koli sistem, podatke ali informacije; in (ii) kakršnih koli vsebin, ki bi lahko povzročile kakršne koli obveze za Hoteli Metropol d.o.o.
  5. V obsegu, ki ga dopuščajo veljavni zakon in regulative, se informacije, ki so dostopne na strani, ne morejo smatrati kot osnova za katero koli pomembno osebno ali poslovno odločitev ter soglašate, da ne boste smatrali Hoteli Metropol d.o.o. kot odgovornega za morebitno neizpolnitev vaših pričakovanj.
  6. Ta stran vsebuje povezave na ostale spletne strani. Povezave objavljamo izključno kot ugodnost za vas in samo v informativne namene. Nismo pregledali vseh informacij na teh drugih spletnih straneh. Uvrščanje teh povezav na nikakršen način ne pomeni, da podpiramo ali odobravamo vsebino, reklame, proizvode, storitev, politike ali druge materiale, ki se nahajajo na teh spletnih straneh ali ki so dostopni z njih. Če se odločite za dostop na druge spletne strani, delate to na lastno odgovornost.
  7. Opisi proizvodov, objavljeni na naših straneh o proizvodih, so prikazi naših dobaviteljev. Stran lahko vsebuje tehnične netočnosti ali tipografske napake ali pomanjkljivosti. Hoteli Metropol d.o.o. ne odgovarja za tipografske napake in netočne cene, informacije o proizvodih, reklame ali podatke o dostavi. Oglaševane cene in dostopne količine so podvržene spremembam brez predhodne najave.
  8. HOTELI METROPOL d.o.o. NE PREVZEMA ODGOVORNOSTI ZA MOREBITNE ŠKODE ALI POŠKODBE, VKLJUČNO (ALI BREZ OMEJITVE NA) POSEBNE ALI POSLEDIČNE ŠKODE, POVZROČENE Z VAŠO UPORABO (ALI MANJKAJOČO MOŽNOSTJO UPORABE) TE SPLETNE STRANI, VKLJUČNO Z MOREBITNO ŠKODO ALI POŠKODBO, POVZROČENO ZARADI NAPAKE V IZVEDBI, NAPAKO, OPUSTITVIJO, PREKINITVIJO, POMANJKLJIVOSTJO, ZAMUDO, RAČUNALNIŠKIMI VIRUSI, OKVARO, ALI NEKIMI DRUGIMI OKVARAMI RAČUNALNIKA. IZJAVLJATE, DA DAJEMO VSEBINE TE SPLETNE STRANI NA VOLJO V STANJU, V KATEREM SE NAHAJAJO, BREZ VSAKRŠNE GARANCIJE KATERE KOLI VRSTE. TO SPLETNO STRAN IN VSE MATERIALE, KI JIH ONA VSEBUJE, UPORABLJATE IZKLJUČNO NA LASTNO ODGOVORNOST.

Lastništvo

Vse vsebine te spletne strani, kot so grafika, logotipi, članki in ostali materiali, so lastnina Hoteli Metropol d.o.o., njegovih podružnic ali ostalih ter so zaščiteni z avtorskim pravom in drugimi zakoni. Vsi zaščitni znaki in logotipi, prikazani na tej spletni strani, so lastnina njihovih lastnikov, ki so lahko, vendar niso nujno povezani z našo organizacijo.

Uporabljeno pravo

Soglašate, da je vaša uporaba te strani, ta Izjava o zasebnosti in Sporazum o uporabi ter morebitni spori v zvezi s temi dokumenti v vsakem pogledu podvrženi ustreznim zakonom Evropske Unije in Slovenije. Morebitne spore v zvezi z navedenim se bodo reševali izključno pri pristojnih sodiščih v Sloveniji.

Datum zadnje revizije: 20. julij 2015